About
Ph?m Ð?c Vi?t là chuyên gia trong linh v?c qu?t công nghi?p v?i hon 10 nam kinh nghi?m. Hi?n nay, dang gi? ch?c v? tru?ng phòng kinh doanh t?i SSB Electric.
Liên h?: 0987.586.796
Email: ssb.electric.phv@gmail.com
Ð?a ch?: 207 Bùi Xuong Tr?ch, Khuong Ðình, Thanh Xuân, Hà N?i
Website: https://quatcongnghiepvietnam.vn/author/vietpham/
https://www.toysoldiersunite.com/members/vietpham796/profile/
http://matdo.sangnhuong.com/member.php?u=101387
https://phamducviet.website3.me/
http://resurrection.bungie.org/forum/index.pl?profile=phamducviet
https://akniga.org/profile/vietpham796/
Comments
Issues with this site? Let us know.